Långvarig stress syns i generna

Ett ständigt aktivt flykt- och kampsystem ändrar kroppens immunceller så att de är redo för strid och försvar, trots att det inte finns någon fiende.

Publicerad

Bild: Istock

Stress påverkar vår hälsa negativt och nu har amerikanska forskare hittat en mekanism som förklarar varför. Det visar sig att långvarig social stress reglerar generna hos de vita blodkropparna, redan innan de når blodomloppet – när de fortfarande mognar till immunceller i benmärgen. Uttrycket av sådana gener som leder till inflammation ökar, samtidigt som de gener som hämmar inflammation nedregleras. Liknande förändringar i de vita blodkropparna har tidigare setts hos föräldrar till barn med cancer.

Normalt skyddar inflammation kroppen mot hot utifrån, till exempel bakterier och virus. När inflammationen går överstyr, ökar i stället risken för en rad olika sjukdomar, som diabetes, övervikt och hjärt-kärlsjukdomar.

Nicole Powell, en av forskarna bakom studien, menar att man nu har hittat en mekanism för hur psykologin påverkar biologin. Studien, som publiceras i PNAS, är gjord vid the Ohio state university och visar att mekanismen gäller för både möss och människor. I studien undersöktes stress som aktiveras via det sympatiska nervsystemet, det vill säga flykt- och kampsystemet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor