Trevlig älg!

Publicerad

Bild: Istock

1. Älgen blev sällsynt i Sverige i mitten av 1800-talet, på sina håll utrotad. Varför?

  A. Gustav III införde fri jakt på älg.

  B. En rad nödår minskade kraftigt tillgången på bete för älgen.

  C. Stammen drabbades av en parasitsjukdom.

  D. Tjuvjakten var omfattande.

2. Vilket är älgens huvudsakliga utbredningsområde i världen?

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor