Steven Pinker avslöjar sina trick

Publicerad

Steven Pinker, psykologiprofessor vid Harvard university i USA, är erkänt skicklig på att både tänka och skriva. Det framgår av böcker som Ett oskrivet blad och The better angels of our nature.

På sätt och vis är det ett mirakel att vi alls kan överföra tankar och känslor till andra via bokstäver. Att skriva faller sig inte naturligt för människan. Alla lär sig att prata utan medveten ansträngning, men skriften kräver tragglande i skolbänken. Och välskriven text kräver mer än så.

Steven Pinkers trick är att i självhjälpslitteraturens anda bygga vidare på förmågor som vi redan har: att samtala och att se. Den franske filosofen René Descartes lär i sitt skrivande ha föreställt sig att han stod och talade med läsaren om något de båda kunde se. Hans uppgift var att rikta läsarens blick mot något hon ännu inte lagt märke till. Steven Pinker kallar detta för klassisk stil, ett ämne som han utvecklar i bokens bästa kapitel.

I övrigt fokuserar han mycket på meningsbyggnad och det engelska språkets egenheter – inte så intressant för oss som stretar på svenska. Men kapitel två om klassisk stil är en pärla, skriven i klassisk stil. 

The Sense of Style

Steven Pinker
Penguin books

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor