Varför har jaget ingen särskild plats i hjärnan?

Om jag förstår det rätt har vissa processer i hjärnan, exempelvis syn och tal, tydliga centra, medan andra inte har någon särskild plats, som upplevelsen av ett jag. Finns det några generella ”regler” för om en funktion har ett tydligt centrum eller är mer diffust utspridd i hjärnan?

/Sabine

Publicerad

Särskilda avgränsade områden i hjärnan tar först emot de primära sinnesintrycken och slutligen sänds de motoriska kommandosignaler som leder till tal, gång och andra muskelkrävande händelser ut från andra avgränsade områden. Det som händer däremellan, alltså från det att man upplever något tills upplevelsen får konsekvenser – som att gå och handla för att man ser att det är tomt i kylskåpet – är komplexa skeenden som hjärnan bearbetar i flera olika områden, ibland på ett till synes mer diffust sätt. För att komma till rätt beslut i en viss situation behöver hjärnan kontakta sina minnesbanker, den behöver förstå om sinnesintrycken signalerar fara eller inte och så vidare. Med magnetkamera kan man numera studera hur hjärnans aktivitet varierar under olika omständigheter. Att i tankarna medvetet bearbeta ett problem leder också till aktivering av ganska stora hjärnområden. Antagligen är det inte så att ”jaget” finns på en viss plats. I stället är ”jaget”, medvetandet om sig själv och omvärlden, en spridd funktion, men framför allt lokaliserad till storhjärnebarken.

/Lars Olson, professor i neurobiologi, Karolinska institutet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor