40000

Publicerad
Antal anmälda bilstölder per år sedan 1975
Bild: Brottsförebyggande rådet

Så mycket har antalet anmälda bilstölder minskat de senaste tio åren, från omkring 60 000 per år till knappt 20 000. En förklaring till minskningen är att alla nya bilar sedan 1998 har elektroniskt stöldskydd. Förändringen har medfört att bilstöld inte längre är det ungdomsbrott som bäst indikerar en fortsatt brottskarriär.

Källa: Brottsförebyggande rådet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor