Hajar vill föda i barndomsvatten

Hajar tycks vara mer hemkära än vad man tidigare har trott. Efter ungefär 15 år återvänder citronhajar till sin födelseplats för att själva föda ungar. 

Publicerad
Citronhajen, Negaprion brevirostris, tillhör familjen gråhajar och kan bli drygt tre meter lång. Den når könsmognad vid 12–16 års ålder och kan leva i åtminstone 60 år.
Bild: Nature Picture Library

Bimini är en ögrupp som tillhör Bahamas, i vars kustvatten citronhajen är en vanlig art. Man vet sedan tidigare att citronhajar föder ungar i en skyddad lagun i området. Hajungarna tillbringar sina första tre år i lagunen. När de blir större – ungefär en meter långa – börjar de röra sig över större områden och vid vuxen ålder lämnar de ögruppen och söker sig mot djupare vatten. Där är de svårstuderade, så forskarna vet inte mycket om de vuxna hajarnas liv.

Ett amerikanskt forskarteam har nu kunnat visa att honor som föds i lagunen återvänder cirka 15 år senare för att själva föda ungar. Honorna söker till och med upp samma del av lagunen som de föddes i. Det här beteendet – som kallas natal filopatri – är ovanligt hos marina djur och har aldrig tidigare observerats hos hajar. Havssköldpaddorna är en av få djurgrupper där natal filopatri har kunnat visas: havssköldpaddorna återvänder till stranden där de kläcktes när de ska lägga ägg.

Forskarna tog dna-prover från nyfödda hajar i lagunen. Dessutom ID-märktes hajarna med mikrochip. Arbetet påbörjades under 1990-talet och 20 år senare hade forskarna tillräckligt med data för att kunna konstruera ett släktträd över hajarna i lagunen. Släktträdet visar att vissa unga individer härstammar från honor som hade fötts i lagunen 14–17 år tidigare. Forskarna fann dessutom en del könsmogna honor i lagunen, som hade ID-märkts på samma plats ungefär 15 år tidigare. Forskarna publicerade sina upptäckter i Molecular ecology.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor