Matematiken är allt som finns

Publicerad

Vad finns? Vad är verklighetens innersta väsen? Det är gamla filosofiska frågor. Numera känner sig de flesta av oss rätt bekväma med vetskapen om att det som syns inte är allt som finns. Fysikerna, till exempel, har sökt sig allt längre och längre in i materian för att upptäcka nya beståndsdelar och lagar som styr dessa. Matematiken är det språk som används.

Uppfinner människan matematiken för att formulera naturlagarna, eller finns matematiken där från början och sedan upptäcker människor den? Om detta finns delade meningar. Max Tegmark har dock en hypotes: det som verkligen finns är just matematiken, sambanden och reglerna. Utifrån dem kan inte endast vårt universum byggas upp, utan även, många andra. Och då får multiversum en ny och ännu större dimension än alla de andra multiversum som kosmologer spekulerat om hittills. Fyra nivåer allt som allt, enligt Max Tegmark, och det matematiska är det allomfattande.

Det finns alltså en verklighet som är helt oberoende av vår medverkan, en matematisk struktur som styr vår värld. Och inte minst oss själva, även det mest komplexa – vårt medvetande – kommer vi i framtiden att förstå i matematiska termer, hoppas Max Tegmark. Det är en svindlande resa. Vill man läsa boken på svenska får man vänta till i maj, då den kommer ut i svensk översättning på Volante förlag. 

Our mathematical universe

Max Tegmark
Knopf.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor