En pålitlig illusion

Publicerad

Det känns onekligen som om det finns ett mentalt nav, ett bestående inre väsen som upplever, minns och fattar beslut – ett jag. Psykologen Bruce Hood vid University of Bristol i Storbritannien menar att hela fenomenet är en illusion, alltså något som finns men inte är vad det verkar vara.

Nervsystemet alstrar hela tiden mentala tillstånd som vilar på illusioner, till exempel den som gör att vi upplever att vi har ett fullständigt synfält trots näthinnans blinda fläck. Men vad betyder det att jaget är en illusion?

En huvudlinje i Bruce Hoods resonemang är att jaget ständigt förändras. Grupptryck och auktoriteter kan få de flesta av oss att handla på tvärs mot vad den egna självbilden säger att vi borde ha gjort. Han beskriver mängder av experiment som visar att det vi uppfattar som ett eget jag ofta bygger på spegelbilder som uppstår i sociala situationer.

Det är intressant och läsvärt, men visar i första hand att jaget är nyckfullt och formbart. Mitt eget jag skulle nog behöva någon annan typ av argument för att låta sig övertygas om att det är en illusion.  

The self illusion

Bruce Hood
Constable & Robinson

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor