Kan man kontrollera drömmar?

Finns det någon forskning om effekten av att aktivt kontrollera sina drömmar, så kallade lucida drömmar? Skulle dessa kunna motverka de processer som äger rum när man har vanliga drömmar?

/Martin Ricksand

Publicerad

Bild: Istock

Lucid dreaming, eller klardrömmar, har studerats under de senaste decennierna, men iakttagelser om fenomenet finns sedan lång tid. Under antiken skrev Aristoteles: ”under min dröm blev jag plötsligt medveten om att det här som jag nu upplever, bara är en dröm”. Denna observation ger alltså belägg för att man kan göra en medveten reflektion under drömmandet. Under 1980-talet beskrev Stephen LaBerge hur han kunde kommunicera med omvärlden under pågående REM-sömn. Då de flesta av kroppens muskler är avstängda under REM-sömn innebar det att han kunde signalera om sitt tillstånd enbart med hjälp av små rörelser i fingrarna eller med vissa ögonrörelser.

 En forskningsfråga har varit om fenomenet lucid dreaming trots allt innebär att hjärnan har en kort vakenhet eller åtminstone en partiell vakenhet, samtidigt som REM-sömn pågår. Det finns uppgifter som pekar på att EEG-signalen från vissa delar av hjärnan uppvisar en högre frekvens i beta-bandet, vilket talar för ”vakenaktivitet” samtidigt som andra delar har den för REM-sömn typiska aktiviteten.

Under klardrömmar kan man påverka tankemönstret och på så sätt kan man säga att man kan påverka drömmens innehåll. Det uppges att många barn har klardrömmar, och många vuxna har också upplevt klardrömmar. Det finns metoder för att träna upp förmågan, och vissa människor tycker att det är värdefullt och stimulerande att påverka sitt drömmande. Huruvida klardrömmar påverkar oss annorlunda än andra drömmar är dock svårt att svara på.

/Jerker Hetta, professor i psykiatri, Karolinska institutet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor