På jakt efter frid i sinnet

Publicerad

En förlamande känsla, ett oläkt sår, kallar författaren sin livslånga ångest. Scott Stossel är en framgångsrik amerikansk journalist som utifrån egna erfarenheter skriver om olika perspektiv på ångest: det neurovetenskapliga, psykologiska, historiska (redan de gamla grekerna …), kulturella (alla de ångestdrabbade konstnärerna …). Själv har han sedan barnsben medicinerat och gått i terapi, ja prövat allt för att hantera både den förlamande ångesten och en lång lista med fobier.

Det saknas förstås inte teorier om orsakerna: från Sigmund Freuds obehandlade separationsångest och John Bowlbys bristande anknytning till modern neurovetenskap om hjärnan och läkemedel som påverkar den. Men något entydigt svar finns inte. Medfödd eller förvärvad?

Den eviga diskussionen om natur eller kultur pågår än, trots vetskapen om att kropp och själ är tätt sammanvävda. Antagligen är ångesten starkt ärftlig, men i dag vet forskningen tillräckligt mycket om hjärnans plasticitet för att säga att det går att modifiera den inprogrammerade hjärnan. Den som drabbas måste göra det, annars blir det för plågsamt. Ändå skulle Scott Stossel förlora på att plötsligt bli av med all sin ångest, skriver han. Den är en del av hans personlighet. 

My age of anxiety.

Scott Stossel William Heinemann

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor