Tärningen är kastad

Publicerad

Bild: Istock

Sidorna i en tärning är markerade med talen 1 till 6. Vid ett kast med denna tärning blev summan av talen på tärningens fyra lodräta sidor 15. När man kastade en gång till blev summan av talen på de fyra lodräta sidorna 12. Vilket tal finns på den sida som ligger mitt emot sidan med talet 3?

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor