Visste du att …

... bara en komponent skiljer oss åt.

Publicerad

Bild: Istock

Forskare vid Oxford university har upptäckt ett område i hjärnan som saknar motsvarighet hos närbesläktade apor. Det finns i en del av pannloben som förknippas med typiskt mänskliga förmågor som språk och möjligheten att se saker ur olika synvinklar. Med hjälp av magnetröntgen har forskarna jämfört hur detta område i hjärnan fungerar hos människor och makaker. Elva av de regioner som identifierades där var likartade hos arterna. Men hos oss fanns även en tolfte komponent som kan rymma unika kognitiva egenskaper.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor