Beklämmande batalj om vår planet

Publicerad
The bet Paul Sabin Yale university press

En prestigefylld kamp mellan två amerikanska forskare inleddes år 1980. I den ena ringhörnan: ekologen Paul Ehrlich, tv-kändis och författare till bästsäljaren The population bomb, med slagfärdiga formuleringar om hur världens växande befolkning skulle få jordens resurser att tryta.

I den andra ringhörnan: den okände ekonomen Julian Simon, som gladde sig åt höga födelsetal. Han ansåg att fler människor på jorden innebar fler goda idéer till tekniska och ekonomiska lösningar på knapphetens knipa.

De slog vad. Paul Ehrlich påstod att den växande världsbefolkningen skulle höja priset på koppar, krom, nickel, tenn och volfram under det kommande decenniet. Julian Simon sade att priserna skulle dala – och vann.

Paul Sabin sätter in vadet i ett politiskt och idéhistoriskt sammanhang. Det är rafflande läsning om stora egon, provocerande mediala utspel och ömsesidigt förakt mellan vetenskapliga traditioner.

Mänsklighetens långsiktiga framtid hamnar sällan högt upp på den politiska dagordningen. Kanske var det därför som Ehrlich och Simon vinklade sina budskap så hårt. Hur som helst undergrävde bataljen en nyanserad diskussion.

The bet påminner om att vuxna människor som kan utbyta åsikter utan att vifta med armarna är en nog så viktig resurs för mänsklighetens framtid. 

The bet

Paul Sabin
Yale university press

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor