Dividera om nummerlappar

Publicerad

På en lapp skriver jag ett tal, som du inte får se. Men jag berättar att:

  1. om talet är delbart med 3 så är det ett tal mellan 150 och 167.
  2. om talet inte är delbart med 7 så är det ett tal mellan 168 och 185.
  3. om talet inte är delbart med 6 så är det ett tal mellan 186 och 202.

Vilket tal skrev jag på lappen?

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor