En ensam magnetisk nordpol skapad i laboratorium

Publicerad
Delar man en magnet i två blir det alltid nya magneter med var sin nord- och sydpol. Men nu har amerikanska och finska forskare lyckats skapa fria magnetiska nordpoler och därmed bekräfta en drygt 80 år gammal teori.

Ingen har någonsin sett en ensam magnetisk syd- eller nordpol ute i naturen. Delar man upp en magnet i två så bildas det genast två nya magneter, med var sin nord- och sydpol. Ändå ska det finnas ensamma magnetiska poler, enligt en drygt 80 år gammal teori av den brittiske fysikern och Nobelpristagaren Paul Dirac.

Han hävdade att de magnetiska syd- och nordpolerna borde förekomma separat, för att förklara existensen av de elektriskt laddade partiklar, elektronerna, som bygger upp all elektrisk laddning. Symmetrin mellan det elektriska och det magnetiska fältet kräver att även det magnetiska fältet består av ett slags minsta, enskilda partiklar som är antingen en syd- eller nordpol. Dessa partiklar, med det magnetiska fältet antingen riktat ut från partikeln (nord), eller in mot den (syd), döptes till monopoler.

Att ingen någonsin lyckats observera några monopoler har av vissa fysiker förklarats med en okänd naturlag som förbjuder monopolernas existens.

Men nu har alltså en grupp amerikanska och finska fysiker visat att fria monopoler visst kan finnas, fast än så länge bara i ett laboratorium. Forskarna kylde ner en gas bestående av en miljon rubidiumatomer till några tiotal miljarddels grader över absoluta nollpunkten. När gasen utsattes för finurligt styrda, externa magnetiska fält bildades små virvlar. Varje virvel identifierades som en ensam magnetisk nordpol. Experimentet öppnar nu för närmare studier av monopoler. Därmed ökar chansen att känna igen dem – ifall de verkligen existerar.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor