Falluckor gör bron säkrare

Publicerad

1. Hindren ska hålla nere farten vid Öresundsbrons betalstationer i de filer där broavgiften registreras elektroniskt. Där får bilarna köra rakt igenom, men för att säkra bropersonalens arbetsmiljö måste trafikanterna hålla 30-gränsen.

2. Strax innan hindret mäts hastigheten med hjälp av slingor i vägbanan. Samtidigt kan systemet samla information om antalet fordon som passerar, fördelat på olika trafikslag.

3. Om fordonet kör för fort sänks falluckan sex centimeter. Genom att smällen tas upp av en betongkant blir hindret mer robust än tidigare varianter, som bygger på att balkar eller klaffar skjuts upp ur vägbanan.


Bild: Johan Jarnestad

Till sommaren får Öresundsbron nya, aktiva farthinder – som bara märks när man kör för fort. Då sänks en lucka i vägbanan några centimeter, så att framhjulen dunsar i en stålklädd kant. Smällen är obehaglig men skadar varken fordon eller bilister. Hindret är utvecklat i samarbete med Linköpings kommun, där det har testats i flera år. Målet är att sänka farten vid Öresundsbrons betalstationer. Fördelen jämfört med vanliga gupp är att trafikflödet blir jämnare, samtidigt som busschaufförer och andra slipper att få ryggont av guppen. 

Andra sätt att få ner hastigheten

Illusionsmåleri på asfalten. I den kanadensiska staden Vancouver används illusionsmåleri på vägbanan för att få bilister att hålla 30-gränsen utanför en skola. När man kör mot bilden ser det ut som om flickan reser sig ur vägbanan. För att skapa 3D-effekten är målningen kraftigt förvrängd. Bilden sträcker sig 14 meter efter vägen och huvudet är fyra gånger större än fötterna.


Bild: Johan Jarnestad

Fartkameror Radarstyrda fartkameror har bevisad effekt för att få ner hastigheten. Nu kompletteras de fasta kamerorna med nya mobila kameror. De kan till exempel flyttas mellan olika övergångsställen. Fartsänkningen finns kvar även sedan kameran flyttats, men klingar av efter hand.


Bild: Johan Jarnestad

Du kör för fort!!! Radarstyrda skyltar som blinkar vid fortkörning ger bäst effekt i början, innan trafikanterna vant sig vid dem.


Bild: Johan Jarnestad
Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor