Nya tankar om Gamla testamentet

Publicerad
Gud är ett verbOla Wikander Norstedts

Texterna som utgör Gamla testamentet ligger till grund för de tre stora västerländska religionerna: judendom, kristendom och islam. Vad man däremot sällan reflekterar över är att dessa organiserade religioner uppstod först senare. De israelitiska folken bakom Gamla testamentet var varken muslimer eller kristna, från början inte ens judar.

I tolv essäer gör Ola Wikander, forskare i religionsvetenskap, nedslag i den gammaltestamentliga världens idéhistoria. Målet är att frigöra verket från förutfattade meningar och förstå texterna genom de människor som faktiskt skrev dem.

Wikander beskriver på ett levande sätt den idévärld som influerade och förenade det Gamla testamentets författare. Filosofiska och religiösa motiv återkommer och lever kvar i den västerländska kulturen än i dag, i politik såväl som i tv-spel. Det gäller till exempel guden eller hjälten som besegrar kaoset för att bringa ordning i världsalltet, offerlammet som frigör de som syndat, senare återkommande i form av Jesus Kristus, samt monoteismens framväxt med en enda Gud som kräver all uppmärksamhet.

Gamla testamentet skrevs, med få undantag, på hebreiska. Det är både intressant och underhållande när Wikander beskriver försöken att översätta den gamla hebreiskans konkreta metaforik till modern svenska, till exempel att den hebreiska Bibelns ”den som urinerar på väggen” i modern tappning blir det mer modesta ”vartenda manfolk”.

Gud är ett verb

Ola Wikander
Norstedts

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor