Värsta värmen!

Publicerad

Bild: Istock
 1. Ungefär hur mycket av solens strålning tas upp av jordens yta?
 2. Värmestrålning är en sorts …
  A Elektromagnetisk strålning
  B Infraröd strålning
  C Svartkroppstrålning
  D Ljusstrålning
  E Planckstrålning
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor