Grodperspektiv

Publicerad

1 Vilken ordning tillhör salamandrarna?

A Groddjur
B Stjärtgroddjur
C Salamandrar
D Slamdykare
E Olmar

2 Från vilken fisk, ett ”levande fossil”, tros groddjuren ha utvecklats?

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor