Har hjärnan egna fingeravtryck?

Bilden av en hjärnas alla veck och vindlingar får mig att tänka på de slingriga mönstren i våra fingeravtryck. Dessa är som bekant unika för var och en av oss. Undrar därför: hur personliga är våra hjärnvindlingar? Är alla människohjärnor veckade på samma sätt, eller är vi olika även där?

/Ulla

Publicerad

Bild: Istock

Svar: Hjärnans vindlingar och mellanliggande fåror har specifika namn, som man kan finna i varje anatomisk atlas över hjärnan. Man kan i princip återfinna samma vindlingar och fåror hos alla människor, men de har lite olika form, storlek och avgränsning hos olika individer och bildar på så sätt lite olika mönster. Jag arbetar med granskning och bedömning av MR-bilder (magnetresonans/magnetkamera) av hjärnan på patienter med olika sjukdomar, och på dessa bilder kan man tydligt identifiera vindlingar och fåror. De kan vara påverkade av olika sjukliga processer i hjärnan, men man kan alltid identifiera och namnge dem i friska delar av hjärnan och hos friska kontrollpersoner i forskningsprojekt.

Hjärnvindlingarna är personliga liksom vårt utseende i övrigt. Jag tror inte att det finns två människor som har exakt likadan form och storlek på vindlingarna. I en vetenskaplig studie (Bartley et al., Brain 1997) jämförde man hjärnvindlingarnas mönster hos enäggstvillingar och tvåäggstvillingar med hjälp av 3D-rekonstruktioner av MR-bilder. Man fann att enäggstvillingarna hade ett mer likartat mönster av hjärnvindlingar, dock inte exakt likadant. Vindlingarna hos tvåäggstvillingarna var inte mer lika än om man jämförde två individer som inte var släkt. Man mätte också hjärnans volym på MR-bilderna och fann att enäggstvillingar hade ungefär lika stor hjärnvolym, medan tvåäggstvillingar inte hade detta. Forskarna drog slutsatsen att hjärnans volym verkar bero på ärftliga faktorer, medan hjärnvindlingarnas mönster sannolikt är mer beroende av miljöfaktorer under hjärnans utveckling.

Som sammanfattande svar på din fråga har våra hjärnor i grova drag samma vindlingar, men varje individ har lite olika form och storlek på dem. Vi kan ju förstås inte använda dem som identifiering till vardags, som man kan med fingeravtryck – men med hjälp av MR-kamera kan vi se dem tydligt.

/Elna-Marie Larsson, professor i neuroradiologi, Uppsala universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor