Här är livskvaliteten högst i EU

Land / livskvalitet (index)

Danmark / 8,4
Finland / 8,1
Sverige / 8,0
Luxemburg / 7,8
Nederländerna / 7,7
Österrike / 7,7
Spanien / 7,5
Belgien / 7,4
Irland / 7,4
Storbritannien / 7,3

Publicerad

Den europeiska statistikbyrån Eurostat räknar ut ett index för livskvalitet inom EU, grundat på bland annat inkomstfördelning, nivå av jämställdhet, BNP, mordstatistik, medellivslängd, hälsa och utbildning i de olika länderna. Sist hamnar Bulgarien, med ett index på 5,5. 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor