Roya Nikjoo: Därför mår elnätet bra av lite åska

Två frågor till Roya Nikjoo doktorand vid Kungliga tekniska högskolan. 

Publicerad
Roya Nikjoo använder utrustning som klarar mycket hög spänning. 
Bild: Håkan Lindgren

Åskväder brukar leda till strömavbrott. Men nu ska åskan i stället utnyttjas för att göra elförsörjningen säkrare. Roya Nikjoo, doktorand vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, har utvecklat en metod som gör det möjligt att använda blixtnedslag för att undersöka hälsoläget i kraftnätet och upptäcka fel på viktiga komponenter medan nätet är i drift. Sådana undersökningar har hittills bara kunnat utföras när nätet är avstängt – vilket inträffar sällan, med upp till tio års mellanrum.

1 | Hur kan åskan säga något om elnätets tillstånd?

– Det är ungefär som när man går till doktorn för en hjärtundersökning. Då tar man ett EKG och samlar in elektriska signaler som visar hur hjärtat mår. På samma sätt kan vi avslöja fel inuti elnätet genom att sätta sensorer i anslutning till vitala komponenter. Vi utnyttjar de starka spänningspulser som skapas och sprids genom nätet när blixten slår ner i eller nära en kraftledning. När överspänningspulserna passerar komponenterna tar de med sig information om hur komponenterna mår. Vi får ut signaler som vi kan analysera för att upptäcka exempelvis felaktigheter inuti en transformator. Då kan felaktiga enheter upptäckas i tid och bytas ut.

2 | När kan tekniken bli kommersiellt tillgänglig?

– Det finns ett stort intresse från våra industripartner i projektet. Och behovet av att övervaka de vitala komponenterna mer kontinuerligt ökar snabbt nu när man utvecklar så kallade smarta elnät. Så jag tror att vi kommer att få se den användas ganska snart.   

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor