Kusin till jorden har långlivad sol

En nyupptäckt planet vid en röd dvärg ger nytt perspektiv på liv i rymden.

Publicerad
Illustration av den jordlika Keppler-186f och dess svala stjärna. Fyra innersta systerplaneter syns som små prickar närmare moderstjärnan.
Bild: NASA Ames/SETI Institute/JPL-Caltech

För första gången har en planet hittats i vår galax som är lik jorden. Kanske inte en tvilling, men en kusin kan den kallas. Den lilla Kepler-186f är nästan exakt lika stor som jorden, och har förmodligen också en fast yta. Den rör sig i sin stjärnas beboeliga zon, där vattnet kan hålla sig flytande. Men för det krävs också en skyddande atmosfär som på jorden, och det är ännu ovisst om ett sådant täcke omsluter Kepler-186f. Dess stjärna är mindre än halva solen, och mycket svalare, vilket innebär att den kommer att finnas kvar under längre tid. Detta faktum ökar chanserna för att liv ska hinna få fäste på planeten, menar de amerikanska upptäckarna.

Än så länge finns det dock ingenting som tyder på att liv skulle finnas där. Planeten rör sig i en bana så pass nära sin stjärna att den kan råka ut för farligheter, som plötsliga gas- och partikelutbrott.

Kepler-186f är för liten och för långt borta, 500 ljusår från jorden, för att kunna undersökas närmare. Dess stjärna, en liten och svagt lysande röd dvärg, hör till de absolut vanligast förekommande i Vintergatan. Hela tre fjärdedelar av alla biljoner stjärnor i vår galax är sådana röda dvärgar. Om alla dessa har bildat var sitt planetsystem, så bör det finnas många kusiner till vår jord som väntar på att bli upptäckta därute i rymden. Och möjligen också en och en annan jordtvilling.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor