Miljontals amerikaner byter etnicitet

Mellan folkräkningarna 2000 och 2010 i USA har många miljoner amerikaner bytt identitet. Forskare har nu undersökt hur mönstren ser ut.

Publicerad
Rasregistrering i USA. Blankett från folkräkningen 2010.
Bild: Pew Research Center

I USA registrerar man ”ras” eller ”ursprung” i folkbokföringen och alla som fyller i bestämmer själva sin etnicitet, som vi nog skulle kalla saken på svenska. Forskare vid Population association of America har analyserat hur 168 miljoner amerikaner – ungefär halva befolkningen – svarat vid två folkräkningar, år 2000 och år 2010. Påfallande många, över tio miljoner, justerade sin etniska identitet från den ena folkräkningen till den andra. Det visade sig att den största förändringen var att många som identifierat sig som ”spanskättad” och någon ”annan ras” ändrat till att se sig själva som ”spanskättad” och ”vit”.

Allt fler uppgav att de var ”indianer”, och den växande gruppen indianer kan inte förklaras genom invandring eller födelsetal. De som uppgett att de hade flera etniciteter – det är tillåtet att kryssa i flera rutor på formuläret – var också de som var mest benägna att ändra kombinationen av etniciteter.

Forskarna konstaterade även att USA:s etniciteter i tidigare studier ofta förändrats. Om frågan ställs över telefon, i en anonym enkät eller online påverkar det hur man svarar, och vissa kan byta etnicitet på grund av släktforskningsfynd eller för att lättare komma in på vissa utbildningar. I andra fall kunde det handla om att personer som var minderåriga år 2000, och vars föräldrar bestämt deras etnicitet, sedan justerat den i 2010 års folkräkning.

De stabilaste grupperna var de som identifierade sig som ”vita utan spanskt påbrå”, ”svarta” eller ”asiater” år 2000. De uppgav oftast samma etnicitet år 2010.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor