Minskade krav ökar antalet sjukskrivna

Publicerad
När kraven på sjukintyg minskar verkar män bli sjukare.
Bild: Istock photo

Hösten 1988 förlängdes den tid man kunde vara sjukskriven utan läkarintyg för hälften av Göteborgs invånare. Halva befolkningen, de som var födda på jämna datum, tilläts vara sjukskrivna i två veckor utan sjukintyg, i stället för i en vecka. Nu har forskare undersökt hur detta naturliga experiment påverkade benägenheten att sjukskriva sig.

Det tydligaste resultatet var att sjukskrivningarna ökade när kontrollen minskade. De personer som kunde vara sjukskrivna i två veckor utan kontroll sjukskrev sig i betydligt större omfattning än kontrollgruppen. Dessutom visade det sig att män reagerade på detta sätt i högre grad än kvinnor.

En annan sak som forskarna ville undersöka var ”smittoeffekten” – om även de personer som ingick i kontrollgruppen började sjukskriva sig i ökad utsträckning på grund av den andra gruppens beteende. Svaret visade sig vara att ja, det gjorde de. Och detta mönster syntes tydligast bland kvinnorna.

Med andra ord: män sjukskrev sig mer på grund av minskad kontroll medan kvinnor sjukskrev sig mer som en effekt av omgivningens ökade sjukskrivningar. Omgivningens sjukfrånvaro hade dessutom en mycket könsspecifik karaktär – män påverkas av manliga kollegers sjukskrivningar, och kvinnor av kvinnliga kollegers sjukskrivningar.

Analysen är genomförd vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor