Är champagne lika bra för människor som för råttor?

Jag förvånas över hur ofta forskning inom psykologi­ involverar försök på råttor och möss. Det mesta verkar gå att undersöka på gnagare – allt från schizofreni till hur champagne motverkar demens. Är våra hjärnor verkligen så lika?

/Martin

Publicerad

Bild: Istock

Man kan besvara din fråga på två sätt. Det första är Nej. Det finns stora skillnader mellan råttors och människors hjärnor, och dessa skillnader kan naturligtvis påverka utfallet av en viss studie. Men experiment på råttor och andra djur är bättre än ingenting. Alternativet vore ju att göra experimenten direkt på människor. Mitt andra svar blir Nja. Man ska också vara medveten om att den stora skillnaden mellan råttor och människor inte innebär att råttans hjärna fungerar totalt annorlunda än människans. Både råttor och människor är ju däggdjur, och de flesta delar som finns i en människohjärna går också att återfinna i en råttas hjärna, även om den så klart är mindre.

Om det står i en rubrik att tre glas champagne i veckan motverkar demens samt att dessa resultat kommer från studier på råttor kan det ju framstå som ganska märkligt. Det vi forskare menar är egentligen att vissa ämnen i champagnen har visat sig ha positiv påverkan på en del av hjärnan som heter hippocampus. Vi vet sedan länge att hippocampus är väl utvecklad hos råttor, och mängder av andra studier – på både råttor och människor – har visat att denna region är central för inlärning. Det är alltså sannolikt att ämnen som på ett visst sätt påverkar råttans hippocampus har en liknande effekt på människor, men helt säkra kan vi naturligtvis inte vara. Det är en väldigt lång väg innan resultat som dessa skulle leda till en medicin mot demens, men om det sker kommer man att plocka ut de ämnen som är bra och packa in dem i ett piller.

/Erik Billing, forskare vid Interaction Lab, Högskolan i Skövde

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor