Kontroversiell granskning av psykiatrin

Publicerad

Varför blir allt fler psykiskt sjuka när medicinerna bara blir bättre? Den frågan ställer medicinjournalisten Robert Whitaker i sin tegelsten Pillerparadoxen (Anatomy of an epidemic).

Enligt Whitaker ryms svaret i frågan. Förenklat kan man säga att hans tes är att de signalsubstanser som antipsykotiska mediciner och ssri-preparat reglerar på kort sikt, överkompenserar på lång sikt, grundat på den forskningsgenomgång som utgör stommen i boken. Läkemedlen skulle med andra ord kunna cementera de tillstånd som de är tänkta att bota, enligt Robert Whitaker.

Det är en kontroversiell tes och Whitaker har kritiserats för sitt sätt att tolka forskningslitteraturen. Mikael Landén, professor i psykiatri vid Göteborgs universitet, gick så långt att han kallade honom lögnare i Sverige Radios program Kropp & Själ, och menade att Whitaker saknar grundläggande förmåga att tolka vetenskapliga studier.

Samtidigt har Whitaker sina supportrar. Den mest tongivande är Marcia Angell, stridbar professor i socialmedicin vid Harvard medical school och tidigare chefredaktör för The New England Journal of Medicine. I New York Review of Books beskriver hon Whitakers bevisföring som tankeväckande, om än inte fullständig – och lägger boken till en rad titlar som utgör en ”kraftfull anklagelseakt” mot dagens psykiatri.

Pillerparadoxen

Robert Whitaker
Karneval

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor