Siffersnurr

Publicerad

Vilket matematiskt samband, som är vanligt i växtriket, illustrerar bilden?

  1. Fraktalekvation
  2. Fibonacciserien
  3. Spiralparadoxen
  4. Infinitesimalkalkylen
  5. Konisk refraktion
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor