Träning motverkar alkoholskador

Att bli utsatt för alkohol under fosterstadiet kan ge bestående skador. Nu visar kanadensiska forskare att fysisk aktivitet motverkar skadorna.

Publicerad
Inlärningssvårigheter och minnesproblem hos råttor som drabbats av alkoholskador i fosterstadiet försvinner om de får möjlighet att motionera tidigt i livet.
Bild: Istock

Barn som utsätts för alkohol i moderlivet kan – beroende på mängd och tidpunkten när det sker – drabbas av fetalt alkoholspektrumsyndrom, FASD.

– Här i Kanada visade en hälsoenkät att 30 procent av alla gravida druckit alkohol. Vi beräknar att 2–5 procent av alla nyfödda är drabbade i någon grad. Problemen fångas oftast upp först då barnen börjar skolan, säger Brian Christie, hjärnforskare vid University of Victoria.

Precis som barn med FASD har råttor som utsatts för alkohol under fosterutvecklingen nedsatt minnesförmåga och svårt att lära sig nya saker. Dessa tillkortakommanden kunde dock motverkas om de unga, alkoholskadade råttorna fick möjlighet att springa på löpband under en månad. Efteråt kunde de lika bra som friska jämnåriga exempelvis lära sig hitta i en ny miljö.  

– Det sker en tydligt ökad nervcellstillväxt i hippocampus,  säger Brian Christie. Nu inleds kliniska studier där ett femtiotal barn med FASD ska få motionera i en månad – något som dock kan vara knepigt att få till, enligt Brian Christie.

– Barnens nedsatta koordinationsförmåga gör att de inte gillar tävlingar och lagsporter. Därför har vi byggt en träningscykel där de kan spela datorspel, så länge de trampar. Det har visat sig fungera fint i inledande försök, säger han.  

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor