Uppkopplat

Publicerad

1) Vad betyder den engelska förkortningen för webbadress, URL?

      A) Ubiquitous Random Limit
      B) Unilateral Repeating Loop
      C) Unique Reversable Log
      D) Universal Realtime Link
      E) Uniform Resource Locator

2) Vad kallas det gränssnitt som används för att koppla ihop servrar och datorer på internet?

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor