Ensamt skvalpande

Publicerad

Bild: NASA

Den blå fläcken är en liten sjö med kristallklart vatten i sydöstra Alaska. Sådana små sjöar bildas varje sommar när snön som täcker glaciärerna smälter. Bilden är tagen från 20 kilometers höjd av ett ombyggt amerikanskt militärflygplan, som nu fungerar som ett flygande laboratorium. Var tredje sekund avbildas en yta på knappt fyra kvadratkilometer. Ombord finns dessutom instrument som mäter topografin och isens växlingar vid Nordpolen. Med hjälp av bilderna hoppas brittiska forskare bland annat kunna förutsäga den arktiska isens avsmältning under sommaren.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor