Sveriges råolja kommer från

Publicerad
Ryssland 42,30%
Norge 25,20%
Danmark 15,40%
Storbritannien 5,50%
Nigeria 5,10%
Venezuela 4,60%
Övriga världen 1,90%

– Andra europeiska länder är ännu mer kopplade till Rysslands energiexport. Det kan förklara varför EU:s politiska press mot Putin inte är hårdare. Samtidigt är beroendet ömsesidigt, 80 procent av Rysslands export består av olja, gas och mineraler.

Torbjörn Becker, föreståndare för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan, Stockholm.

Källa: SPBI (Sveriges petroleum- och biodrivmedelsinstitut)

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor