Oönskad hummergäst

Publicerad

Bild: NPL, Istock

En amerikansk hummer har fångats i Gullmarsfjorden. Arten kan sprida sjukdomar till vår inhemska hummer och ett importförbud av levande amerikansk hummer kan bli aktuellt, enligt Miljödepartementet. Totalt har sex exemplar hittats i svenska vatten. 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor