Sväva över trängseln

Publicerad
Linbana med stödkablar.
Bild: Johan Jarnestad

Kollektivtrafik med moderna linbanor kan bli billigare än med bussar och spårväg, särskilt när det finns stora hinder som berg eller floder i terrängen. Utomlands finns linbanetrafik på flera håll och nu kan liknande system komma i Sverige. I Göteborg vill kommunen ha linbanor över Göta älv för att knyta samman stadsdelarna och i Sollentuna planeras för att förbinda ett bostadsområde med en pendeltågsstation. 

Fördelar

  • Eldrift och automatisering ger låga drifts- och personalkostnader.
  • Hög turtäthet som inte störs av annan trafik.
  • Kan uppfattas som ett spännande inslag i stadsbilden.

Nackdelar

  • Vid driftstopp krävs ett komplicerat räddningsarbete för att evakuera passagerarna.
  • En del människor är höjdrädda och undviker därför att åka med linbanor.
  • Kan uppfattas som ett störande inslag i stadsbilden.

En kabel – billigast
I den vanligaste stadslinbanan bärs många gondoler av en ensam kabel. Varianten är billig, driftsäker och tar inte så lång tid att bygga. Vid hållplatserna kopplas gondolerna loss till ett sidospår och kör långsammare eller stannar.


Bild: Johan Jarnestad

Stödkablar – högre kapacitet
Linbanor med en eller flera stödkablar kan gå fortare och tål starkare vindar, men är dubbelt så dyra att installera som linbanor utan stödkabel. Stödkabeln är fast monterad medan drivkabeln rör sig.


Bild: Johan Jarnestad

Fasta kabiner – snabbast
Banor med fasta kabiner byggs normalt med bara två kabiner per bana. De är minst lämpade för stadstrafik eftersom de ger låg turtäthet.


Bild: Johan Jarnestad

Miljövänligt transportmedel. Utsläpp per passagerarkilometer. 


Bild: Johan Jarnestad

Källa: Linbanetillverkaren Doppelmayr

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor