Världen har blivit mer instabil

De senaste åren har världen drabbats av allt mer våld. Det är bland annat följderna av den arabiska våren som drivit på utvecklingen.

Publicerad

De senaste sju åren har världen blivit våldsammare. De är framför allt länder som Syrien, Sydsudan, Afghanistan och Irak som ligger bakom utvecklingen. Det framgår av den senaste årsrapporten från Global peace index, som rankar 162 länder efter 22 parametrar för fredlighet. De mäter allt från mordtal och dödstal i konflikter till hur många som är fängslade och vapenexportens omfattning. Indexet framställs av forskare vid The institute for economics and peace i Sydney.

De faktorer som mest bidragit till ofred är den ökande vapenhandeln, den växande terrorismen och de allt högre mordtalen. Däremot har världen färre kärnvapen och mindre arméer.

Europa är fredligast i världen, och listan toppas av länder som Island, Danmark och Österrike. Största klättraren är Georgien, som bara för sex år sedan låg i krig med Ryssland. De länder som faller snabbast är Sydsudan och Egypten.

En liknande trend kan man hitta i Uppsala universitets årliga siffror från Uppsala Conflict Data Program. De konstaterar att även om antalet konflikter varit konstant de senaste tio åren, så har antalet dödsoffer ökat. Det är det blodiga inbördeskriget i Syrien som ligger bakom merparten av denna ökning.

På lång sikt har dock världen blivit fredligare – dödstalen i 1900-talets många krig var långt högre än i dagens. Men utvecklingen efter finanskrisen 2008, kombinerat med de våldsamma efterdyningarna av den arabiska våren 2011 och ett alltmer aggressivt Ryssland, har gjort världen mer instabil. Fortsätter denna olycksbådande trend kan de två fredliga decennierna efter murens fall 1989 framstå som en ljus parentes. 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor