18 procent

Publicerad

… av Sveriges befolkning anser att vi ska ta emot fler flyktingar.

Siffran uppmättes senast år 2013, när frågan undersöktes av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Siffran gäller flyktingar, inte anhöriginvandrare. Om svaren bryts ned efter partisympatier framgår vissa skillnader. Bland moderater är andelen till exempel bara 12 procent.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor