Bilens utsläpp – vad betyder siffrorna?

Vi matas ständigt med utsläppssiffror. När jag räknar på vad till exempel en bilmotor förbrukar blir resultaten mycket lägre. Hur beräknas utsläppsmängden på ett begripligt sätt?

/Jan Rasmusson

Publicerad

Bild: Istock

Det enklaste sättet att beräkna utsläppen av koldioxid från fordon i Sverige är att utgå från förbrukad mängd drivmedel. För 2013 använde vi cirka 5,5 miljoner m3 diesel och 3,5 miljoner m3 bensin (data från branschorganisationen SPBI). Tar man hänsyn till densiteten (815 kg/m3 för diesel och 750 kg/m3 för bensin) och mängden kol i respektive bränsle (cirka 85 procent av massan) kan man beräkna mängden kol till 3,8 miljoner ton respektive 2,2 miljoner ton för diesel och bensin. Vid förbränning kommer detta kol att reagera med syre i luften och bilda koldioxid, CO2. En koldioxidmolekyl väger cirka 3,7 (11/3) gånger mer än en kolatom, vilket betyder att mängden kol måste multipliceras med detta värde för att få fram utsläppen av koldioxid.

Detta ger att de totala utsläppen av koldioxid från förbrukad mängd drivmedel i Sverige motsvarar cirka 22 miljoner ton. En del av bränslet förbrukas dock i andra motorer än vägfordon, som traktorer och arbetsmaskiner.

En del av bensinen och dieseln har dessutom blandats med förnybara drivmedel, exempelvis etanol, RME eller HVO, vilket också påverkar utsläppen av fossil koldioxid från vägfordon.

Utsläppen från en enskild bil beräknas på motsvarande sätt. (Det enda speciella i sammanhanget är att EU-standarden för beräkning av utsläppsvärden utgår från en aningen tyngre dieselkvalitet än den vi använder i Sverige: 830 kg/m3 i stället för 815.) Låt oss ta Volvo V40 D2 med sexväxlad manuell växellåda som exempel. Den har en blandad förbrukning av 3,4 liter/100 km och ett utsläppsvärde på 88 g CO2/km.

  • 3,4 liter/100 km = 0,034 liter/km
  • 0,034 liter/km*0,830 kg/liter = 0,0282 kg/km
  • 0,0282 kg/km *0,85 = 0,024 kg kol/km
  • 0,024 kg/km*11/3 = 0,088 kg CO2/km = 88 g CO2/km = utsläppsvärdet!

/Magnus Lindgren, utredare, Trafikverket

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor