Fritt skolval utan förlorare

Publicerad

I och med friskolereformen 1992 har elever fått större möjlighet att välja skola. Tidigare forskning har visat att friskolereformen inte hade någon större påverkan på skolresultat för den genomsnittlige eleven.

Nu har forskarna undersökt olika grupper för att se vilka elever som kan ha påverkats, genom att jämföra elever från både före och efter friskolereformen i områden med många skolor och i områden där man i praktiken inte kan välja skola.

När resultaten analyserades visade det sig att forskarna inte kunde se några tecken på att elever från hushåll med låga inkomster eller med lågutbildade eller utrikes födda föräldrar hade förlorat på reformen: ”I den mån vi ser skillnader mellan eleverna, så tyder dessa på att det är elever från svagare familjebakgrund, till exempel där föräldrarna har låga inkomster, som tjänar på möjligheten att välja skola”, skriver forskarna.

Källa: Ifau

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor