Hur blir sillen strömming i ost?

Varför blir strömmingen i Östersjön inte lika stor som sillen på Västkusten, trots att det är samma art? Och hur stor är storleksskillnaden?

/Ann

Publicerad
Tillväxt hos sill/strömming.

Vi gör just nu en omfattande genetisk kartläggning av denna intressanta och viktiga fiskart som gett mycket spännande resultat.

Skillnaden i storlek mellan sill och strömming är betydande, som framgår av diagrammet här ovan. Kroppsstorlek hos djur och människor är en så kallad multifaktoriell egenskap, vilket betyder att den påverkas av både arv och miljö. Vi har kunnat påvisa tydliga genetiska skillnader mellan sill och strömming, så det är mycket troligt att en del av skillnaden i kroppsstorlek förklaras av arvet. Men det är också mycket troligt att skillnader i miljö, till exempel salthalt och födotillgång, bidrar väsentligt till skillnader i storlek. Alla marina fiskarter inklusive sillen är mindre i Östersjön än i Västerhavet, vilket visar att salthalten påverkar tillväxten. Hur kan man då ta reda på hur mycket som beror på arv respektive miljö? Jo, vi undersöker detta just nu genom att föda upp sill och strömming i akvarier där de får växa upp i samma salthalt och med samma utfodring. Detta kommer att visa hur mycket de skiljer sig åt i kroppsstorlek när vi håller miljöförhållandena så lika som möjligt.

Det är inte alls ovanligt att det förekommer betydande skillnader i kroppsstorlek (och andra egenskaper) mellan olika populationer inom en och samma art. Tänk bara på oss människor och skillnaden i kroppslängd mellan till exempel massajer och pygméer i Afrika. Det är väl dokumenterat hos människan att kroppslängden i stor utsträckning bestäms av arvet. Det kan vi lätt konstatera genom att studera den starka korrelationen mellan föräldrars och deras vuxna barns kroppslängd: långa föräldrar har en stark tendens att få långa barn.

/Leif Andersson, institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor