Magnetism mot demens?

Jag har läst om forskare som undersöker hjärnan genom att tillfälligt störa delar av den med magnetism. Hur funkar det? Kan tekniken användas som behandling vid sjukdom?

/Petter

Publicerad
Kraftiga magnetfält påverkar hjärnans funktion.
Bild: Istock

När man upptäckte att hjärnan påverkas av elektricitet blev det också uppenbart att sådan stimulering är mycket smärtsam. Detta ledde till försök att hitta alternativa sätt att stimulera. 1985 publicerades ett arbete baserat på den fysikaliska princip som engelsmannen Michael Faraday upptäckte 1831: elektromagnetisk induktion. Metoden kallas transkraniell magnetstimulering (TMS). Principen är att en mycket kraftig men kortvarig strömpuls sänds genom en kopparspole, varvid ett magnetfält uppstår. Om en sådan spole hålls mot huvudet passerar detta magnetiska fält i stort opåverkat och smärtfritt genom alla lager ned till och in i hjärnvävnaden. I denna bildas ett nytt elektriskt fält som kan påverka hjärnans strukturer.

Tekniken har vidareutvecklats och numera finns navigerad transkraniell magnetstimulering (nTMS), för mer precis stimulering av centrala nervsystemet. Stimuleringen kan också ske repetitivt, vanligen under ett fåtal sekunder, och det är framför allt då som funktionen i hjärnan kan påverkas. Detta kan utnyttjas både för studier av normal funktion och för behandling. Tillstånd där goda effekter har rapporterats är bland annat depression, rörelserubbningar, tinnitus och så kallad central smärta (smärtupplevelse utan pågående vävnadsskada, ofta efter slaganfall). Tillsammans med andra liknande tekniker kallas förfarandet neuromodulering och kommer sannolikt att kunna bidra till att förbättra behandlingen av många tillstånd som i dag är svåra att avhjälpa, till exempel demens och beroendesjukdomar.

/Magnus Thordstein, överläkare och docent i klinisk neurofysiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor