Kolcykeln har ändrats

Publicerad

Under sommarhalvåret sjunker koldioxidnivåerna i atmosfären eftersom koldioxid omvandlas till biomassa då växternas fotosyntes ökar. På vinterhalvåret råder motsatt förhållande. Under de senaste 50 åren har skillnaden mellan sommarens och vinterns koldioxidnivåer ökat med hela 50 procent. Orsakerna är inte helt klarlagda, men enligt ett internationellt forskarteam har jordbrukets utveckling på det norra halvklotet bidragit till förändringarna. Under perioden 1961–2008 ökade produktionen av majs, vete, ris och soja med 240 procent. Grödorna har en kraftigare tillväxt och en kortare växtsäsong än vilda växter. Detta förklarar 25 procent av den ökade skillnaden i koldioxidnivå över året, enligt forskarnas beräkningar.

De odlade arealerna utgör endast 6 procent av vegetationen på norra halvklotet, men påverkar ändå den globala kolcykeln. Det illustrerar vår förmåga att förändra naturliga kretslopp på vår jord, menar forskarna, som har publicerat sin studie i tidskriften Nature.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor