Världens flitigaste forskarländer

Publicerad
Land Antal publiceringar i betydelsefulla
vetenskapliga tidskrifter* under det senaste året
USA 28069
Tyskland 8728
Kina 8380
Storbritannien 7658
Frankrike 5286
Japan 5278
Kanada 3329
Italien 3079
Spanien 2966
Schweiz 2643
Australien 2494
Nederländerna 2180
Sydkorea 1973
Indien 1514
Sverige 1391
Ryssland 1152
Belgien 1029
Israel 1021
Danmark 1010
Taiwan 930
Singapore 890
Österrike 860
Chile 835
Polen 707
Brasilien 690

*Sammanställningen bygger på The Nature index och avser publicering i någon av de 68 tidskrifter som enligt en oberoende forskarpanel tillhör de absolut främsta inom sina respektive områden.

Källa: Nature

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor