Änglar finns hos många svenskar

Publicerad

Bild: iStock

19 procent av Sveriges invånare tror på änglar. Kvinnor och yngre personer är över lag något mer benägna att tro på övernaturliga företeelser. Äldre personer (65+), är något mer kritiskt inställda. Utbildningsnivån är dock ingen avgörande faktor. Generellt har tron på övernaturliga fenomen minskat något sedan förra undersökningen 2008.

Källa: Vetenskap och Folkbildning

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor