Döda i krig 1900–2014

Grafik över antal dödade i krig per år och 100 000 människor i världen visar en långsiktigt fallande trend.

Publicerad
Soldater i strid under andra världskriget.
Bild: Istock photo

I denna graf härrör siffrorna från och med 1946 från Uppsala conflict data program, som tas fram av freds- och konfliktforskare vid Uppsala universitet, som kritiskt granskat de uppgifter om antal dödade i krig som förekommit. Siffrorna för den tidigare delen av kurvan kommer från freds- och konfliktforskare vid Yale och Stanfords universitet. Dessa siffror har publicerats i olika kurvor i Our world in data, en statistiksajt som nationalekonomen Max Roser vid Oxford universitet står bakom.

Grafen visar dödssiffror i relation till folkmängden i världen under åren 1900 till 2014. Inget tyder i nuläget på att 2015 års siffror kommer att skilja sig radikalt från 2014. Antalet döda avser både militära och civila förluster, men inkluderar inte offer för folkmord.


Bild: Henrik Höjer & Johan Jarnestad

Siffrorna för tiden före 1946 är något mindre tillförlitliga, men är den bästa skattning som gjorts. I denna graf har alltså olika befintliga kurvor sammanfogats till en 114 år lång serie som visar en långsiktigt fallande trend.

Grafen visar dödssiffror i relation till folkmängden i världen under åren 1900 till 2014, det vill säga antalet dödade i krig per år och 100 000 människor i världen. Förutom de två världskrigen kan man se avtryck från det rysk-japanska kriget 1905, och våldet under tidigt 1910-tal i form av den mexikanska revolutionen samt det första och andra balkankriget. Efter andra världskrigets slut så bidrar det kinesiska inbördeskriget, kriget i Indokina och framför allt Koreakriget till siffrorna i slutet av 1940-talet och början av 1950-talet. Nästa stora puckel är Vietnamnkriget som inleddes i mitten av 1960-talet. Under 1980-talet drivs siffrorna upp av kriget mellan Iran och Irak samt av Sovjetunionens invasion av Afghanistan. Runt år 2000 ses ännu en puckel, som framför allt härrör från kriget mellan Etiopien och Eritrea. 

 

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor