En dans på rosor

Publicerad

Bild: iStock

Under en skolfest dansade man bara pardanser. Varje gång en pojke bjöd upp en flicka för första gången gav han henne en blomma. En av flickorna fick 5 blommor, en annan 6 blommor, en annan 7, och så vidare. Totalt fick flickorna 200 blommor. Den flicka som fick flest blommor dansade med alla pojkar utom tre. Hur många ungdomar deltog i festen?

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor