Sedd på snedden

Publicerad

Bild: Power And Syred / SPL

Vad föreställer bilden?

1 Morsekod
2 Nanofibrer
3 Bakterieodling
4 CD-spår
5 Tidningsraster

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor