Stor skillnad i barnadödlighet

I Storbritannien är barnadödligheten nästan dubbelt så hög som i Sverige – trots stora likheter mellan länderna.

Publicerad
Tidiga födslar står för en större andel av dödsfallen bland barn i Storbritannien än i Sverige.
Bild: iStock

Sverige och Storbritannien lägger ungefär lika stor andel av sin BNP på sjukvård, cirka 8 procent. I båda länderna är sjukvård gratis för barn. Men i Storbritannien dör 614 barn per 100 000 innan de fyllt fem år. I Sverige är siffran 328.

– Det är tydligt att vi gör fel på något vis, säger Imti Choonara, professor emeritus i barnhälsa vid University of Nottingham.

Andelen barn som dör i samband med för tidig födsel är tretton gånger högre i Storbritannien än i Sverige. Imti Choonara tror att det främst beror på större socioekonomiska skillnader i Storbritannien.

Medfödda missbildningar och infektioner orsakar också fler dödsfall bland brittiska barn än bland svenska, enligt en rapport i tidskriften Archives of Disease in Childhood.

Imti Choonara noterar att svenska allmänläkare har bättre utbildning i barnmedicin än brittiska. I övrigt är vården likartad i de båda länderna.

– Snarare än att satsa en massa pengar på att utveckla nya behandlingar så behöver vi forskning om hur den befintliga vården ska bli mer tillgänglig, säger Imti Choonara.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor