Aktuell historia om migration

Publicerad

Detta är en högaktuell bok om flyktinginvandringen till Sverige under efterkrigstiden. Boken handlar i första hand om flyktingarna, inte arbetskraftsinvandring, och den fyller en stor kunskapslucka. Författaren Daniel Rauhut är forskare i ekonomisk historia och boken är föredömligt koncentrerad i sin framställning.

Han behandlar perioden 1945–1970, när invandrare hade ett högre deltagande på arbetsmarknaden än infödda – tvärtemot hur det är i dag. Men likafullt menade många på den tiden att bristen på integration var ett problem. Redan på 1950-talet beklagades att flyktingar sökte sig till storstäderna och tenderade att undvika eller utestängas från den svenska samhällsgemenskapen.

Flyktinginvandringen utgjordes då nästan enbart av européer, främst från våra grannländer och Centraleuropa. Flera av dessa grupper betraktades som svårintegrerade, men deras barn och barnbarn utmärks i dag sannolikt bara av att efternamnet inte klingar som Johansson eller Lindberg. Så lärdomen, om man ska dra någon, är att integration verkar ta tid, sannolikt flera generationer.

I Moder Sveas ömma famn

Daniel Rauhut
Carlssons

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor