Att fly eller stanna kvar – så reagerade barnen

En stor uppföljning av de finska barn som antingen flydde till Sverige eller stannade kvar i Finland under andra världskriget visar att flykten påverkar flickor och pojkar på olika sätt.

Publicerad
Finska krigsbarn på väg till Sverige med namnlapp runt halsen, Helsingfors 1943.
Bild: Svenska litteratursällskapets i Finland arkiv

Finska krigsbarns erfarenheter kan vara till hjälp för dagens flyktingbarn. En studie om barnens psykiska hälsa som gjorts vid Stockholms universitet, Harvard university i USA och Helsingfors universitet visar tydliga skillnader i hur flickor och pojkar påverkats.

De pojkar som skickades till Sverige har klarat sig bättre i vuxenlivet än deras bröder som stannade kvar i Finland, medan kvinnliga krigsbarn i högre grad drabbats av depression än systrar som inte reste.

Evakueringen av omkring 70 000 barn från Finland till Sverige och Danmark under andra världskriget har kallats världshistoriens största barnförflyttning. Den färska undersökningen, som har publicerats i British medical journal, kastar ljus över de långsiktiga effekterna och kan därför även vara till nytta i utvecklandet av dagens flyktingmottagande av barn och ensamkommande flyktingar.

Forskarna menar att resultaten talar för att könsspecifika strategier behövs i behandlingen av barn som utsatts för väpnade konflikter och barn vars familjer splittrats av krig.

70000

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor