Debattinlägg om ekologisk odling

Publicerad

I Den ekologiska drömmen presenterar fyra forskare från Sveriges lantbruksuniversitet sin bild av det ekologiska jordbrukets förtjänster. De är ytterst få, enligt författarna. Det ekologiska jordbruket främjar den biologiska mångfalden, men har i övrigt fler negativa miljöeffekter än konventionellt jordbruk. Ekomat är inte hälsosammare än vanlig föda och skördarna från ekologiska odlingar är avsevärt mindre än vid konventionell odling. Med tanke på jordens befolkningstillväxt skulle globala satsningar på ekojordbruk kunna medföra världssvält, menar författarna.

Boken har orsakat en ganska hätsk mediedebatt, som tydligt visar forskarvärldens polarisering i denna fråga. Och det var säkert författarnas avsikt – Den ekologiska drömmen utgör ju i sig ett inlägg i denna debatt, som har pågått i flera decennier.

Boken innehåller flera läsvärda kapitel och ger en lättförståelig redogörelse för jordbrukets utveckling under de senaste århundradena: ”jordbrukets historia handlar om brist på och jakt efter växtnäring”, konstaterar författarna. Den beskriver också hur det konventionella jordbruket har utvecklats mot en allt miljövänligare livsmedelsproduktion, något som ofta glöms bort i debatten.

I det avslutande kapitlet blickar författarna framåt och beskriver den nya teknik som är under utveckling, som ska medföra ökad avkastning, ökad mångfald och mindre utsläpp. Det är inspirerande läsning.

Den ekologiska drömmen

Holger Kirchmann, Lars Bergström, Thomas Kätterer & Rune Andersson
Fri Tanke

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor